Startlijsten / uitslagen

Bekijk het programma en download alle startlijsten en uitslagen.

Nieuws

Wedstrijd agenda

Leden

TARIEVEN:

Lidmaatschap RV de Mierden incl. Leden contr. KNHS € 25,00
Basisafdracht KNHS € 11,50

LID WORDEN?

Stuur ons een e-mail met daarin uw: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, mobiel, geboortedatum
en e-mailadres. ( Onderwerp: lidmaatschap RV de Mierden )

Dit dient gemaild te worden worden naar rvdemierden@concepts.nl
U ontvangt een bevestiging van de ledenadministratie.


WILT UW UW LIDMAATSCHAP OPZEGGEN?

Opzegging kan per mail voor 30 november van het kalenderjaar, anders gaat het abonnement weer een jaar verder. Startpassen moeten ruiters zelf afmelden bij de KNHS.